Werkgroepen

Kuikenbroederijen leg
Deze bedrijven zijn actief in het uitbroeden, opfokken en verkopen van eendagskuikens en jonge leghennen.
Zij hebben allen een ruime ervaring opgebouwd in het uitbroeden en opfokken van hennen voor diverse
huisvestingssystemen, zowel regulier als biologisch. De leghennen zijn bestemd om eieren te leggen welke
geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Kuikenbroederijen vlees
Kippen leveren in de vorm van eieren en vlees een hoogwaardige bron van voedingsstoffen. De Nederlandse
vleeskuikenbroederijen leveren eendagskuikens die uiteindelijk bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Hiertoe worden zowel traag groeiende als reguliere rassen uitgebroed. De uitgebroede kuikens vinden hun
weg veelal naar bedrijven in Nederland, België en Duitsland.

Fokkerij
De groeiende wereldbevolking heeft een toenemende behoefte aan hoogwaardige dierlijke eiwitten. Om
op een verantwoorde wijze aan deze vraag te voldoen richten de pluimveefokbedrijven zich in hun fokprogramma’s
op het vinden van een goede balans tussen onderwerpen als dierenwelzijn, winstgevendheid en
duurzaamheid.

Export
Maandelijks exporteren Nederlandse broederijen en handelaren gemiddeld 31,4 miljoen broedeieren en 1,7
miljoen eendagskuikens naar landen buiten Europa. Hiermee levert de sector een belangrijke bijdrage aan
de voedselvoorziening in onder meer het Midden-Oosten en Afrika.