Over ons

Over ons

In de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens (COBK) zijn de in Nederland actieve kuikenbroederijen, pluimveefokbedrijven en exporteurs van eendagskuikens en broedeieren verenigd. COBK is in 2015 opgericht als zelfstandige voortzetting van de NVE, NOP kring kuikenbroeders en NOP kring fokkers. COBK vertegenwoordigt de in Nederland actieve bedrijven in de volgende specifieke sectoren:

 • broederijen voor legkuikens;
 • broederijen voor vleeskuikens;
 • pluimveefokbedrijven; en
 • exporteurs van eendagskuikens en broedeieren.

Primaire doelstelling is het behartigen van de belangen van de leden alsmede van de pluimveesector in het algemeen. Dit doen wij onder andere door als sectorvertegenwoordiger op te treden richting het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en andere organisaties die in de pluimveeketen actief zijn.

Naast belangenbehartiging werkt COBK samen met haar leden en ketenpartners aan onderzoek, innovatie en verduurzaming van de sector. Hiertoe is COBK betrokken bij de totstandkoming van wetenschappelijk en praktijkonderzoek en onderzoekt zij samen met overheid en private partijen de mogelijkheden voor verduurzaming alsook innovatiemogelijkheden op het gebied van dierenwelzijn. Hiertoe zijn bestuursleden van COBK onder andere afgevaardigd in:

 • het bestuur van AVINED, OVONED en PLUIMNED;
 • het Centraal College van Deskundigen IKB Kip en IKB Ei;
 • de Adviescommissie IKB PSB;
 • de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg;
 • de Adviescommissie Praktijkonderzoek;
 • de AVINED Werkgroep Antibiotica;
 • de AVINED Werkgroep Salmonella Pluimvee;
 • de AVINED Stuurgroep Ingrepen;
 • de AVINED Klankbordgroepen Leg en Vlees
 • het College van Belanghebbende van de Stichting Geborg de Pluimveedierenarts;
 • het bestuur van Stichting Beheer Gezondheidsdienst; en
 • het CAO overleg.

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de actualiteiten van de verschillende deelsectoren waarin onze leden opereren zijn er diverse werkgroepen binnen ons bestuur die op deze sectoren aansluiten:

 • Kuikenbroederijen leg;
 • Kuikenbroederijen vlees;
 • Fokkerij; en
 • Export